Γιατί Πράσινες Στέγες

Η πυκνή και ανεξέλεγκτη δόμηση στα αστικά κέντρα και η απουσία υπαίθριων χώρων πρασίνου εντείνουν το φαινόμενο των αστικών θερμικών νησίδων, καθώς και τα προβλήματα μειωμένης ατμοσφαιρικής υγρασίας και μόλυνσης της ατμόσφαιρας.

Τα πράσινα δώματα, γνωστά και ως πράσινες στέγες, ταρατσόκηποι, οροφόκηποι, οικοστέγες, πράσινες οροφές, φυτοδώματα, roof gardens, συμβάλλουν στην αύξηση των υπαίθριων χώρων πρασίνου, με πολλαπλά περιβαλλοντικά, ενεργειακά και οικονομικά οφέλη.

Η κατασκευή φυτεμένων δωμάτων, με την ολοκληρωμένη τεχνολογία egreen_ZinCo, αποτελεί μια σύγχρονη εφαρμογή αρχιτεκτονικού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού.

 


Copyright © 2018 egreen. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Σχεδίαση και Ανάπτυξη: Fork Studios