Μηχανικά υποστρώματα ανάπτυξης φυτών

Η εταιρεία μας με πολύχρονη εμπειρία (>50 ετών) σε εξειδικευμένα έργα περιβάλλοντος χώρου, σε συνεργασία με την διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία φυτεμένων δωμάτων ZinCo, έχουν επιλέξει τα κατάλληλα εγχώρια φυσικά αδρανή υλικά και εξειδικευμένα οργανικά υποστρώματα φυτικής προέλευσης, για την σύνθεση των μηχανικών υποστρωμάτων ανάπτυξης.

Τα μηχανικά υποστρώματα ανάπτυξης παρέχουν τις κατάλληλες φυσικές και χημικές ιδιότητες για την υγιή ανάπτυξη μεγάλης ποικιλίας φυτικών ειδών σε διαφορετικά βάθη. Διαθέτουν υψηλή αποθηκευτική ικανότητα σε νερό, ενώ παράλληλα απομακρύνουν τα όμβρια ύδατα με γρήγορο ρυθμό διήθησης από την επιφάνεια εφαρμογής τους κατά την διάρκεια έντονων καιρικών φαινομένων. Διασφαλίζουν την κατάλληλη δομή για στήριξη των φυτών, είναι πλούσια σε θρεπτικά στοιχεία και παρέχουν την βέλτιστη οξυγόνωση για την υγιή ανάπτυξη τους.
Τα μηχανικά υποστρώματα egreen ZinCo πληρούν τις πλέον σύγχρονες και αυστηρές προδιαγραφές υποστρωμάτων για φυτεμένα δώματα FLL Guidelines 2018.

Η επιλογή μιγμάτων με τη χρήση χώματος και άλλων φθηνών πρώτων υλών με μη αποδεκτές ιδιότητες, ενέχει κινδύνους για την κτιριακή κατασκευή και την λειτουργία του φυτεμένου δώματος.
Τα εδαφικά μίγματα ενδέχεται να επιφέρουν δυσανάλογα μεγάλο φορτίο στην κτιριακή υποδομή, κυρίως κατά την διάρκεια παρατεταμένων βροχοπτώσεων, καθώς αυξάνεται ο χρόνος διήθησης ενώ παρατηρούνται φαινόμενα επιφανειακής απορροής. Η εφαρμογή εδαφικών μιγμάτων συμβάλει στην αργή ανάπτυξη των φυτών και είναι δημιουργεί εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες για την εγκατάστασή τους σε χαμηλά βάθη.

Τα διαπιστευμένα μηχανικά υποστρώματα της egreen, παρέχουν τις βέλτιστες φυσικές και χημικές ιδιότητες και διασφαλίζουν την διαχρονική σωστή συμπεριφορά του φυτεμένου δώματος.

 

 IMG 20180928 145846

Εικ. 1 Μηχανικό υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών egreen ZinCo

 

2. H τεχνογνωσία της egreen στην παραγωγή εξειδικευμένων μηχανικών υποστρωμάτων ανάπτυξης

Η μακρόχρονη εμπειρία της egreen σε έργα περιβαλλοντικού σχεδιασμού, η συνεργασία με την εξειδικευμένη και πρωτοπόρο εταιρεία στα πράσινα δώματα ZinCo, καθώς και η επιλογή των κατάλληλων οικολογικών φυσικών πρώτων υλών σύνθεσης των υποστρωμάτων, αποτελούν τα εχέγγυα των επιτυχημένων εφαρμογών μας έως σήμερα, καθώς και ορισμένα από τα σημαντικά κριτήρια της διάκρισης των συστημάτων υποδομής και των υποστρωμάτων ανάπτυξης φυτεμένων δωμάτων.

DSC07135

Εικ. 2 Αρχική αποτύπωση μετά την εγκατάσταση αγρωστωδών φυτών στο φυτεμένο δώμα Shop & Trade στον Ταύρο_12 Μαρτίου 2010

DSC03468
Εικ. 3 Αποτύπωση φυτεμένου δώματος στο Shop & Trade στον Ταύρο_12 Μαΐου 2010

Picture 034
Εικ. 4 Αποτύπωση φυτεμένου δώματος στο Shop & Trade στον Ταύρο_27 Αυγούστου 2010

 

Τα υποστρώματα της egreen ZinCo παρασκευάζονται σε οργανωμένο χώρο, σύμφωνα με τις πλέον πρότυπες, διεθνείς προδιαγραφές. Για την σύνθεσή τους επιλέγονται φυσικά αδρανή και οικολογικά υλικά σε διαφορετικές κοκκομετρίες και ποσοστώσεις. Η προέλευση της οργανικής ύλης των μιγμάτων της egreen είναι κομπόστ απο φυτικά υπολείμματα. Το βιολογικό κομπόστ πλεονεκτεί, καθώς προσδίδει υψηλή αποθηκευτική ικανότητα σε νερό, είναι πλούσιο σε οργανική ουσία, έχει αργή σταδιακή αποσύνθεσή ενώ κατά την παρασκευή του δεν χρησιμοποιούνται χημικά φαρμακευτικά σκευάσματα.

 

3. Ποιοτικά χαρακτηριστικά των μηχανικών υποστρωμάτων ανάπτυξης egreen ZinCo

Τα μηχανικά υποστρώματα egreen ZinCo διακρίνονται για τις εξειδικευμένες φυσικές και χημικές ιδιότητες τους:

3.1. Αποθηκευτική ικανότητα σε νερό

Το υψηλό ποσοστό συγκράτησης νερού 37-50% κατά όγκο, συμβάλει στην σωστή διαχείριση και μειωμένη κατανάλωση νερού κατά έτος, ενώ διασφαλίζει μεγαλύτερη θερμοχωρητικότητα και κατά συνέπεια βελτιώνει την ενεργειακή συμπεριφορά του φυτεμένου δώματος

3.2. Οργανική ουσία

Το κομπόστ των μιγμάτων προέρχεται από φυτικά υπολείμματα ποιότητας, με υψηλά ποσοστά χουμικού και φουλβικού οξέος καθώς και πλήρη σειρά μάκρο και μικροστοιχείων. Το ποιοτικό κομπόστ σε συνδυασμό με τα φυσικά αδρανή διαβαθμισμένης κοκομετρίας δοασφαλίζει την γρήγορη και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των φυτών

3.3. Μικρό φορτίο σε συνθήκες κορεσμού

Το χαμηλό φορτίο σε συνθήκες κορεσμού των υποστρωμάτων ανάπτυξης , από 800 έως 1.075kg/m3, παρέχει χαμηλό συνολικά φορτίο για τα συστήματα υποδομής και επιτρέπει την ανάπτυξή τους σε παλαιά κτίρια

3.4. Ταχύτατη αποστράγγιση – καθοδική διήθηση των ομβρίων

Το υψηλό ενεργό πορώδες των υποστρωμάτων ανάπτυξης διασφαλίζει την γρήγορη απομάκρυνση των ομβρίων σε έντονες βροχοπτώσεις και κατ’ επέκταση την ασφάλεια της κατασκευής καθώς δεν αυξάνεται το φορτίο πλην του υπολογισμένου σε κορεσμό.

3.5. Ευνοϊκές συνθήκες αερισμού και κυκλοφορίας αέρα

Η διαρκής κυκλοφορία αέρα ακόμα και σε συνθήκες πλήρους κορεσμού των υποστρωμάτων ανάπτυξης επιτρέπει την οξυγόνωση των ριζών φυτών καθώς επίσης μειώνει την πιθανότητα ανάπτυξης μυκήτων

3.6. Υψηλή ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων

Η υψηλή ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων - Ι.Α.Κ.- των μιγμάτων παρέχει αντίστοιχα υψηλό ρυθμό απορρόφησης των θρεπτικών στοιχείων για τα φυτά

3.7. Σταθερή δομή για την ανάπτυξη των φυτών

Η διαβαθμισμένη κοκκομετρία των φυσικών αδρανών υλικών που εμπεριέχονται στα μηχανικά υποστρώματα ανάπτυξης φυτών, εξασφαλίζει σταθερή δομή με όγκο που δεν μεταβάλλεται από την έκθεσή του στις διαρκώς μεταβαλλόμενες κλιματολογικές συνθήκες.

Picture1
Εικ.5 Αποτύπωση επιφάνειας φυτεμένου δώματος Κτιρίων Γραφείων ΜΕΤΚΑ στο Μαρούσι_19 Μαρτίου 2011

 

Picture2
Εικ.6 Αποτύπωση επιφάνειας φυτεμένου δώματος Κτιρίων Γραφείων ΜΕΤΚΑ στο Μαρούσι_3 Νοεμβρίου 2011

Picture3
Εικ.7 Αποτύπωση επιφάνειας φυτεμένου δώματος Κτιρίων Γραφείων ΜΕΤΚΑ στο Μαρούσι_20 Απριλίου 2012

 

4. Επιλογή του κατάλληλου μηχανικού υποστρώματος

Η egreen διαθέτει πλήρη γκάμα μηχανικών υποστρωμάτων ανάπτυξης φυτεμένων δωμάτων ανάλογα με τις ιδιαίτερες κατασκευαστικές απαιτήσεις, τα απαιτούμενα βάθη πλήρωσης σύμφωνα με την μελέτη φύτευσης καθώς και τα κλιματικά δεδομένα στην περιοχή του έργου.

4.1 Υπόστρωμα ανάπτυξης egreen XS για μεσογειακά είδη φυτών

Μηχανικό υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών egreen XS κατάλληλο για Sedum sp, φυτά εδαφοκάλυψης και Μεσογειακά είδη.
Εφαρμόζεται σε βάθη από 6 έως 20εκ. και συνδυάζεται με τα συστήματα υποδομής ZinCo FlordrainFD25-E & FD40-E.

4.2 Υπόστρωμα ανάπυξης egreen IS για θάμνους και δένδρα

Μηχανικό υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών egreen IS, πλούσιο σε οργανική ουσία κατάλληλο για ανάπτυξη μεγάλων θάμνων και δένδρων.
Εφαρμόζεται σε βάθη από 20 έως 50εκ. μεμονωμένα η σε συνδυασμό με τα αδρανή υποστρώματα edrain & edrain Plus και τα συστήματα υποδομής ZinCo FlordrainFD40-E, ZinCo FlordrainFD60neo & Protectodrain PD250

4.3 Επεξεργασμένο αδρανές υπόστρωμα υπόβασης edrain για αποστράγγιση και αερισμό ριζών

4.4 Επεξεργασμένο αδρανές υπόστρωμα υπόβασης edrain plus για αποστράγγιση, αερισμό ριζών και θρέψη των φυτών

4.5 Yπόστρωμα ανάπτυξης egreen LW για χλοοτάπητα και αγρωστώδη

Μηχανικό υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών egreen LW, με υψηλή αποθηκευτική ικανότητα νερού 47% κατάλληλο για ανάπτυξη χλοοτάπητα και αγρωστωδών φυτών.
Εφαρμόζεται σε βάθη από 8 έως 25εκ. μεμονωμένα η σε συνδυασμό με τα αδρανή υποστρώματα edrain & edrain Plus και τα συστήματα υποδομής ZinCo FlordrainFD25-E,FD40-E και Aquatec AT45.

4.6 Υπόστρωμα ανάπτυξης egreen BS_Η ευέλικτη λύση για όλες τις εφαρμογές

Μηχανικό υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών egreen BS, με υψηλή αποθηκευτική ικανότητα νερού 40% κατάλληλο για μεγάλη ποικιλία φυτών.
Εφαρμόζεται σε βάθη από 8 έως 50εκ. μεμονωμένα η σε συνδυασμό με τα αδρανή υποστρώματα edrain & edrain Plus και το σύνολο των συστημάτων υποδομής ZinCo.

4.7 Εδαφοβελτιωτικό υπόστρωμα John’s Boost

Εδαφοβελτιωτικό υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών John’s Boost, πλούσιο σε οργανική ουσία, κατάλληλο για την ενίσχυση της υδατοϊκανότητας και της γονιμότητας φυτεμένων δωμάτων όλων των κατηγοριών.
Εφαρμόζεται επιτυχημένα σε βάθη από 10 έως 30εκ. μεμονωμένα η σε συνδυασμό με τα αδρανή υποστρώματα edrain & edrain Plus και τα συστήματα υποδομής ZinCo Floradrain για την ανάπτυξη συστημάτων αστικής καλλιέργειας.

 

5. Αξιολόγηση ανάπτυξης και φυτοκάλυψης παχύφυτων Sedum sp στο Ξενοδοχείο IKOS Oceania

α.με το σύστημα υποδομής Fixodrain XD20 σε συνδυασμό με 10εκ. υποστρώματος egreen XS και
β. με άγνωστο σύστημα και υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών

 

Τον Απρίλιο του 2018 κατά την συνεργασία μας με τον Όμιλο Ξενοδοχείων IKOS προμηθεύσαμε το σύστημα υποδομής Fixodrain XD 20 σε συνδυασμό με 10 εκ υποστρώματος ανάπτυξης egreen XS για την κατασκευή φυτεμένων δωμάτων στο Ξενοδοχείο IKOS Oceania.

Κατά τις επισκέψεις μας στο IKOS Oceania τόσο τον Οκτώβριο του 2018 όσο και τον Φεβρουάριο του 2019, πέντε και εννέα μήνες μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του φυτεμένου δώματος, διαπιστώθηκε η εξαιρετική ανταπόκριση ανάπτυξης και φυτοκάλυψης διαφόρων παχύφυτων συγκριτικά με αγνώστου προελεύσεως υλικά και υπόστρωμα φυτών αντίστοιχα.

Πιο συγκεκριμένα, τα εξαιρετικά ποιοτικά στοιχεία του υποστρώματος ανάπτυξης egreen XS, διασφάλισαν την φυτοκάλυψη της επιφάνειας σε ποσοστό 70% τον Οκτώβριο πέντε μήνες μετά την κατασκευή και σε ποσοστό 100% τον Φεβρουάριο 2019 εννέα μήνες μετά την κατασκευή του φυτεμένου δώματος.

Τον Φεβρουάριο του 2019 η φυτοκάλυψη στο φυτεμένο δώμα με άγνωστο σύστημα και ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά αρδευτικού συστήματος ανήλθε όπως μπορεί να διαπιστωθεί από τις φωτογραφίες σε ποσοστό μικρότερο του 40% και 60% αντίστοιχα.

Η ταχύτατη φυτοκάλυψη με την εφαρμογή του υποστρώματος egreen 65 διασφαλίζει την βέλτιστη ενεργειακή απόδοση του φυτεμένου δώματος καθώς μειώνει την ροή θερμότητας προς το κτίριο μέσω σκίασης. Επίσης μειώνεται η συντήρηση της επιφάνειας δεδομένης της μικρής πιθανότητας ανάπτυξης ζιζανιών ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό αισθητικό αποτέλεσμα ιδιαίτερα αν η επιφάνεια είναι ορατή από ψηλότερα τμήματα κτιρίων.

  02 OCT 2018 ZinCo

 01 OCT 2018 Competitors

 Εικ. 8. Ανάπτυξη των ίδιων φυτών Sedum sp. σε σύστημα υποδομής ZinCo (πάνω φωτογραφία) και άλλης εταιρείας (κάτω φωτογραφία) πέντε μήνες μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής.
Ημερομηνία λήψης Φωτογραφικού υλικού 25/10/2018

   04 FEB 2019 ZinCo

 03 FEB 2019 Competitors

Εικ. 9 Ανάπτυξη των ίδιων φυτών Sedum sp. σε σύστημα υποδομής ZinCo (πάνω φωτογραφία) και άλλης εταιρείας (κάτω φωτογραφία) εννέα μήνες μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής.
Ημερομηνία λήψης Φωτογραφικού υλικού 28/02/2019

  YUN00003

 YUN00025

Εικ. 10 Αποτύπωση φυτοκάλυψης της επιφάνειας φυτεμένων δωμάτων με το σύστημα υποδομής ZinCo και αγνώστου συστήματος
Ημερομηνία λήψης Αεροφωτογραφιών 25/10/2018


Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος © 2024 egreen
Σχεδίαση και Ανάπτυξη: Fork Studios